NAJČEŠĆA PITANJA


U nastavku možete preuzeti dokumenta i informacije vezane za usluge i uslove korišćenja KladovoNet-a.

Opšti uslovi

Opšte uslove za pružanje Telekomunikacionih usluga možete preuzeti ovde.

Pravilnik o podacima o ličnost

Pravilnik o postupanju sa podacima o ličnosti možete preuzeti ovde.

Standarna ponuda za medjupovezivanje

Standardnu ponudu za medjupovezivanje mozete preuzeti ovde.

Pravilnik o rešavanju prigovora

Pravilnik o rešavanju prigovora/reklamacija na usluge KladovoNet-a možete preuzeti ovde.

Odluka o ugroženom potrošaču

Odluku o formiranju statusa ugroženog potrošača možete preuzeti ovde.

Forma ugovora

Formu ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga KladovoNeta možete preuzeti ovde.

Postani korisnik

Profesionalnim pristupom poslu koji obavljamo zadobili smo korisnike širom Kladova. Korisnici koji koriste naše usluge interneta, televizije i telefonije, dobijaju profesionalan pristup i kvalitetne usluge po pristupačnim cenama.

Postani korisnik