TELEFONIJA


Prenesite svoj fiksni broj i postanite korisnik digitalne fiksne telefonije KladovoNet-a!

GPON TRIO 60

60Mbps
 • Fiksni telefon
 • Analognda i Digitalna televizija
 • Internet protok 60/20Mbps
 • Neograničen protok
 • Dinamička IP adresa
 • WiFi ruter na revers
 • Optički kabl do Vaše lokacije
 • Ugovorna obaveza 24 meseca

2.990 Din.

mesečno

GPON TRIO 100

PREPORUČUJEMO

100Mbps
 • Fiksni telefon
 • Analognda i Digitalna televizija
 • Internet protok 100/40Mbps
 • Neograničen protok
 • Dinamička IP adresa
 • WiFi ruter na revers
 • Optički kabl do Vaše lokacije
 • Ugovorna obaveza 24 meseca

3.230 Din.

mesečno

GPON TRIO 200

200Mbps
 • Fiksni telefon
 • Analognda i Digitalna televizija
 • Internet protok 200/80Mbps
 • Neograničen protok
 • Dinamička IP adresa
 • WiFi ruter na revers
 • Optički kabl do Vaše lokacije
 • Ugovorna obaveza 24 meseca

4.230 Din.

mesečno

Smanjite Vaše troškove telefoniranja uz besplatne pozive unutar KladovoNet mreže - razgovarajte koliko želite.

Prenesite svoj fiksni broj i postanite korisnik digitalne fiksne telefonije KladovoNet-a!

O usluzi

KladovoNet usluga fiksne telefonije tehnički se realizuje preko postojećeg Internet priključka korisnika. Korisnik je mogućnosti da izabere telnefonski broj iz numeracije KladovoNet-a (019-233xxx) ili da prenese postojeći fiksni telefonski broj iz mreže drugog operatora u KladovoNet mrežu.

Prenos broja

Usluga prenosa broja u KladovoNet mrežu je besplatna i omogućava vam prelazak iz druge fiksne mreže u KladovoNet fiksnu mrežu uz zadržavanje vašeg postojećeg telefonskog broja!

Da bi broj mogao biti prenet iz jedne u drugu mrežu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 • Nema ugovornu obavezu;
 • Da je kod trenutnog operatera najmanje šest (6) meseci;
 • Nije već u postpuku prenosa;
 • Nema dugovanja u trenutnoj mreži;
 • Da nije u opsegu brojeva koji još uvek nije dostupan za prenos.

(To je oko 500.000 brojeva Telekoma Srbija za koje postoji tehničko ograničenje i koje je nemoguće preneti u drugu mrežu. U opštini Kladovo su to brojevi 019-884xxx)

Svoj telefonski broj možete preneti podnošenjem zahteva u KladovoNet poslovnici.

Usluga fiksne telefonije realizuje se u saradnji sa BeotelNet ISP, Beograd.

Postani korisnik

Profesionalnim pristupom poslu koji obavljamo zadobili smo korisnike širom Kladova. Korisnici koji koriste naše usluge interneta, televizije i telefonije, dobijaju profesionalan pristup i kvalitetne usluge po pristupačnim cenama.

Postani korisnik