TELEFONIJA


Prenesite svoj fiksni broj i postanite korisnik digitalne fiksne telefonije KladovoNet-a!

GPON TRIO 100

100Mbps
 • Fiksni telefon
 • Analognda i Digitalna televizija
 • Internet protok 100/40Mbps
 • Neograničen protok
 • Dinamička IP adresa
 • WiFi ruter na revers
 • Optički kabl do Vaše lokacije
 • Ugovorna obaveza 24 meseca

3.389 Din.

mesečno

GPON TRIO 150

PREPORUČUJEMO

150Mbps
 • Fiksni telefon
 • Analognda i Digitalna televizija
 • Internet protok 150/60Mbps
 • Neograničen protok
 • Dinamička IP adresa
 • WiFi ruter na revers
 • Optički kabl do Vaše lokacije
 • Ugovorna obaveza 24 meseca

3.889 Din.

mesečno

GPON TRIO 200

200Mbps
 • Fiksni telefon
 • Analognda i Digitalna televizija
 • Internet protok 200/80Mbps
 • Neograničen protok
 • Dinamička IP adresa
 • WiFi ruter na revers
 • Optički kabl do Vaše lokacije
 • Ugovorna obaveza 24 meseca

4.389 Din.

mesečno

Smanjite Vaše troškove telefoniranja uz besplatne pozive unutar KladovoNet mreže - razgovarajte koliko želite.

Prenesite svoj fiksni broj i postanite korisnik digitalne fiksne telefonije KladovoNet-a!

O usluzi

KladovoNet usluga fiksne telefonije tehnički se realizuje preko postojećeg Internet priključka korisnika. Korisnik je mogućnosti da izabere telnefonski broj iz numeracije KladovoNet-a (019-233xxx) ili da prenese postojeći fiksni telefonski broj iz mreže drugog operatora u KladovoNet mrežu.

Prenos broja

Usluga prenosa broja u KladovoNet mrežu je besplatna i omogućava vam prelazak iz druge fiksne mreže u KladovoNet fiksnu mrežu uz zadržavanje vašeg postojećeg telefonskog broja!

Da bi broj mogao biti prenet iz jedne u drugu mrežu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 • Nema ugovornu obavezu;
 • Da je kod trenutnog operatera najmanje šest (6) meseci;
 • Nije već u postpuku prenosa;
 • Nema dugovanja u trenutnoj mreži;
 • Da nije u opsegu brojeva koji još uvek nije dostupan za prenos.

(To je oko 500.000 brojeva Telekoma Srbija za koje postoji tehničko ograničenje i koje je nemoguće preneti u drugu mrežu. U opštini Kladovo su to brojevi 019-884xxx)

Svoj telefonski broj možete preneti podnošenjem zahteva u KladovoNet poslovnici.

Usluga fiksne telefonije realizuje se u saradnji sa BeotelNet ISP, Beograd.

"NE ZOVI" registar

"NE ZOVI" registar predstavlja bazu podataka potrošača koji su se izjasnili da ne žele da putem telefona u promotivne svrhe primaju pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje određene robe ili usluge. Potrošač koji ne želi da bude pozivan od strane trgovaca, odnosno agencija koja rade promociju ili istraživanje, obratiće se KLADOVONET-u i od njega tražiti da se nađe u Registru. Obaveza trgovaca, odnosno promotera, je da pre pozivanja potrošača u Registru proveri da li se određeni telefonski broj nalazi na spisku telefona koje ne treba zvati.

Postani korisnik

Profesionalnim pristupom poslu koji obavljamo zadobili smo korisnike širom Kladova. Korisnici koji koriste naše usluge interneta, televizije i telefonije, dobijaju profesionalan pristup i kvalitetne usluge po pristupačnim cenama.

Postani korisnik