CENOVNIK USLUGA

Instalacija - Internet - Televizija - Fiksna telefonija

Instalacija opreme

  Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele

Instalacija u zgradi Povlašćena cena * Cena Ugovorna obaveza
  ETHERNET PRIKLJUČAK 1 Din. 5.000 Din. 24 meseca
  KABLOVSKI PRIKLJUČAK 1 Din. 5.000 Din. 24 meseca
  OPTIČKI PRIKLJUČAK 1 Din. 12.000 Din. 24 meseca
Instalacija u kući Povlašćena cena * Cena Ugovorna obaveza
  BEŽIČNI PRIKLJUČAK 1 Din. 10.000 Din. 24 meseca
  KABLOVSKI PRIKLJUČAK 1 Din. 5.000 Din. 24 meseca
  OPTIČKI PRIKLJUČAK 1 Din. 12.000 Din. 24 meseca

* Cena uz ugovornu obavezu

Televizija

  Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele

Paket Povlašćena cena * Cena Ugovorna obaveza
  KABLOVSKA TELEVIZIJA (ANALOGNA + DTV) 1.499 Din. 2.499 Din. 24 meseca
  KABLOVSKA TV ZA PENZIONERE 1.399 Din. 2.399 Din. 24 meseca

* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara

Optićki i bežični internet

  Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele

Paket Brzina Povlašćena cena * Cena Ugovorna obaveza
  FIBER FLAT 100 100/40Mbps 1.799 Din. 2.299 Din. 24 meseca
  GPON INTERNET 100 100/40Mbps 1.799 Din. 2.299 Din. 24 meseca
  GPON INTERNET 150 150/60Mbps 2.299 Din. 2.799 Din. 24 meseca
  GPON INTERNET 200 200/80Mbps 2.799 Din. 3.299 Din. 24 meseca
  FLAT 20 WiFi 20/5 Mbps 1.580 Din. 2.080 Din. 24 meseca
  FLAT 30 WiFi 30/6 Mbps 1.880 Din. 2.520 Din. 24 meseca

* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara

DUO paketi

  Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele

Paket Brzina Povlašćena cena * Cena Ugovorna obaveza
  FIBER DUO 100 – internet + televizija 100/40Mbps 2.999 Din. 3.999 Din. 24 meseca
  GPON DUO 100 – internet + televizija 100/40Mbps 2.999 Din. 3.999 Din. 24 meseca
  GPON DUO 150 – internet + televizija 150/60Mbps 3.499 Din. 5.199 Din. 24 meseca
  GPON DUO 200 – internet + televizija 200/80Mbps 3.999 Din. 5.599 Din. 24 meseca
  DEMONTAŽA OPREME PO RASKIDU UGOVORA 2.500 Din.
  FIKSNA IP ADRESA 500 Din. / mesečno

* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara

Telefonija

  Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele

  USLUGA FIKSNI TELEFON * 390 Din.
  Pretplata za jedan telefonski priključak 390 Din.  
  Cena razgovora u mreži KladovoNet-a 0 Din.  
  Pozivi ka fiksnim mrežama u Srbiji 1,2 Din./min  
  Pozivi ka mobilnim mrežama u Srbiji 9 Din./min  
  Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194) besplatno  
  Tačno vreme (195) 12 Din. (po pozivu)  
  Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811) 34 Din. (po pozivu)  
  Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) 48 Din./min  
  LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) - servis Telekoma Srbija 30 Din. (po pozivu)  
  Pozivanje 080… besplatnih brojeva (FreePhone) besplatno  
  Preseljenje telefonskog priključka 1.500 Din.  
  Promena broja telefonskog priključka 360 Din.  
  Ponovno uključenje isključenog telefona 240 Din.  
  Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplatnika 1.920 Din.  
  Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) 35 Din.  
  Identifikacija poziva besplatno  
  Preusmeravanje poziva besplatno  
  Poziv na čekanju besplatno  
  Brzo biranje besplatno  
  Skrivanje broja besplatno  
  Zabrana pozivanja brojeva besplatno  

* u pretplatu je uključeno 100 minuta razgovora ka fiksnim brojevima u Srbiji.

Postani korisnik

Profesionalnim pristupom poslu koji obavljamo zadobili smo korisnike širom Kladova. Korisnici koji koriste naše usluge interneta, televizije i telefonije, dobijaju profesionalan pristup i kvalitetne usluge po pristupačnim cenama.

Postani korisnik