KladovoNet optička mreža

Nit koja nas u opštini Kladovo povezuje u jedno!

Saznajte više

INTERNET

Surfujte brzinom svetlosti putem jedine optičke mreže u opštini Kladovo.

Saznajte više

TELEVIZIJA

Televizija putem optičke mreže. Kvalitetna distribucija signala.

Saznajte više

TELEFONIJA

Smanjite troškove telefoniranja uz besplatne pozive unutar KladovoNet mreže.

Saznajte više

Naše usluge

KladovoNet pruža usluge instalacije kablovskog i bežičnog interneta, kablovske televizije i fiksne telefonije.

Internet


Surfujte brzinom svetlosti putem jedine optičke mreže u opštini Kladovo. Fiber optički kablovi su oprema budućnosti. Neograničene propusne moći, ova tehnologija omogućava korisniku superbrzi prenos podataka kao i garantovani kvalitet.

Televizija


FTTH – Televizija putem optičkog kabla KladovoNet omogućava svojim korisnicima povezanim putem optičke mreže korišćenje i usluge kablovske televizije CATV. Prednost optičke infrastrukture je kvalitetna distribucija signala do korisnika.

Telefonija


Smanjite Vaše troškove telefoniranja u KladovoNet fiksnoj telefoniji uz pristupačne cene i besplatne pozive unutar KladovoNet mreže. Razgovarajte koliko želite! Prenesite svoj fiksni broj i postanite korisnik digitalne fiksne telefonije KladovoNet-a.

Postani korisnik

Profesionalnim pristupom poslu koji obavljamo zadobili smo korisnike širom Kladova. Korisnici koji koriste naše usluge interneta, televizije i telefonije, dobijaju profesionalan pristup i kvalitetne usluge po pristupačnim cenama.

Postani korisnik